NL  NL   FR  FR   EN  EN

52 MULTIFUNCTIONEEL HUIS PASTORIE MEENSEL

Tielt-Winge

De gemeente Tielt-Winge voorziet een multifunctionele infrastructuur waaraan door diverse actoren mee invulling wordt gegeven. De Pastorie van Meensel zal als historisch waardevol patrimonium een herbestemming krijgen. Het wordt een sterk toeristisch baken in het centrum van het Hageland. Dit project zet de streekidentiteit in de verf en zal inhoudelijk en facilitair heel wat te bieden hebben op het vlak van cultuur-historisch erfgoed in een educatieve context. Drie pijlers vormen hierbij de rode draad, namelijk de gebeurtenissen in Meensel-Kiezegem in augustus 1944, de fruitteelt en Eddy Merckx. In dit multifunctioneel huis zal men educatief, interactief aan de slag gaan in een museale setting, via workshops, tentoonstellingen, rondleidingen en excursies (ook extra muros) waarbij het Multifunctioneel Huis Pastorie Meensel naast een belevingsfunctie ook een belangrijke ontmoetingsfunctie krijgt. Een hoge graad van toegankelijkheid wordt hierbij gegarandeerd waarbij verschillende doelgroepen de kans krijgen om op een duurzame wijze de verschillende aspecten van het Hageland te ontdekken.

Initiatiefnemer: Gemeente Tielt-Winge
LEADER-subsidies: € 75.000
Contactpersoon: Anna Verrek – 016 53 66 94 – toerisme@tielt-winge.be
Looptijd: 2018-2019