NL  NL   FR  FR   EN  EN

42 VOETWEG 94: WIJNDRIES VOETWEG - INRICHTING TRAGE WEGEN

Bekkevoort

De gemeente Bekkevoort heeft volgens het werk- en inspiratieboek van de provincie Vlaams-Brabant een tragewegenplan opgemaakt. In het tragewegenplan worden verschillende trage wegen als prioritaire wegen naar voren geschoven. Deze prioritaire wegen worden door de inwoners en het bestuur beschouwd als belangrijke verbindingen, met een grote meerwaarde om zich te verplaatsen op een duurzame manier.
Voor dit project wenst de gemeente één van de prioritaire trage wegen aan te pakken: voetweg 94 is een belangrijke duurzame verbinding die het centrum van Bekkevoort ontsluit met de handelaars, het administratief centrum (gemeentehuis, OCMW, politiekantoor, bibliotheek), de buitenschoolse kinderopvang, begraafplaats, school en platteland.
Aangezien een deel van voetweg 94 niet meer toegankelijk en zichtbaar op het terrein was, heeft de gemeente een wijzigingsdossier voor buurtwegen opgestart. De deputatie van Vlaams-Brabant heeft de wijziging en het nieuwe rooilijnplan van voetweg 94 goedgekeurd in de zitting van 22 september 2016.
De gemeente Bekkevoort wil nu de nieuwe wegbedding inrichten met een betonverharding, zodat deze verbinding veelvuldig gebruikt kan worden in het kader van de functionele ontsluiting van het centrum Bekkevoort..

Initiatiefnemer: Gemeente Bekkevoort
LEADER-subsidies: € 10.000
Contactpersoon: Marijke Van Hoofstat - 013 46 05 78 - marijke.vanhoofstat@bekkevoort.be
Looptijd: 2017