NL  NL   FR  FR   EN  EN

39 BUITENGEWOON GEDEELD

Hageland+

Het project wil experimenteren met vormen van deeleconomie die tot nu toe vooral in stedelijke context voorkomen. Men wil deze vormen naar het platteland brengen. Terzelfdertijd wil men zich, door samen te werken met OCMW's, richten op de meest kwetsbare gezinnen. Tot nu bereikt de deeleconomie vooral de hogergeschoolde middenklasse en minder de kwetsbare gezinnen.
Het initiatief gebeurt vanuit de kinderopvang, de uitvoering gebeurt door de plaatselijke KVLVgroep. De toeleiding van de kwetsbare gezinnen gebeurt door het OCMW en door de kinderopvang, waar ook heel wat kwetsbare gezinnen gebruik van maken. Zowel de ouders als de kinderen worden bereikt.
Voorbeelden van acties zijn deelkasten, repair café, fietsbib, luierkasten,... Door te werken met lokale workshops is het project goed voor de sociale cohesie en een instrument tegen de vereenzaming van de kwetsbare gezinnen. Met de kringwinkel wordt samengewerkt voor de meer logistieke kant van de zaak, zoals herbruikbare zaken binnenleveren.
Het project wil nadien een draaiboek maken van hoe je deze vormen van deeleconomie kan implementeren in zeer kleine dorpen én hoe dit de meest kwetsbare groepen ten goede kan komen.

Initiatiefnemer: Landelijke Kinderopvang vzw
LEADER-subsidies: € 9.492
Contactpersoon: Marleen Hortense Lefevre - 0474 86 09 15 - mlefevre@landelijkekinderopvang.be
Looptijd: 2017 - 2018