NL  NL   FR  FR   EN  EN

37 AANLEG VLONDERPAD OP EEN GEDEELTE VAN HET BOULEVARREKE (VOETWEG 93) - PROJECT TRAGE WEGEN BIERBEEK

Bierbeek

Het project omvat de aanleg van een vlonderpad langs voetweg 93, in de volksmond ‘Het Boulevarreke’ genoemd. Het Boulevarreke heeft een groot belang omwille van verschillende redenen.
Allereerst omvat Het Boulevarreke een cultuurhistorisch aspect omdat het een voetweg is die getuigt van de vroegere verbinding tussen de oude priorij van Bierbeek en de oude watermolen in het gehucht Ruisbroek.
Verder heeft Het Boulevarreke een belangrijke ecologische waarde. Het vormt namelijk een corridor tussen twee delen van De Wingevallei (Natura 2000-gebied – habitatgebied) en ligt zelf in park- en natuurgebied.
Het Boulevarreke heeft eveneens een belangrijke recreatieve waarde omdat het kan gebruikt worden als wandelpad, zonder hinder te ondervinden van gemotoriseerd verkeer.
Tenslotte vervult het ook een functionele waarde als één van de dragers voor dagdagelijkse verplaatsingen te voet, tussen het Dorpsplein en de Gareelstraat en verder door richting Ruisbroekstraat.

Initiatiefnemer: Gemeente Bierbeek
LEADER-subsidies: € 10.000,20
Contactpersoon: Vicky Leentjes - 016 46 87 87 - vicky.leentjes@bierbeek.be
Looptijd: 2017