NL  NL   FR  FR   EN  EN

33 STERKER VRIJWILLIGEN IN HOEGAARDEN

Hoegaarden

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden werken vaak met vrijwilligers. De inzet van die mensen is onmisbaar. Vrijwilligers zorgen voor zuurstof in de samenleving, zij zijn de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. Vrijwilligers hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding. Ze beslissen zelf hoeveel tijd ze kunnen en willen besteden en welke taken ze wensen op te nemen. De vrijwillige inzet betekent niet alleen een ondersteuning en ontlasting van het eigen personeel. Ze verrijken onze verenigingen en organisaties.
Met dit project hebben we aandacht voor kwetsbare vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk wordt een doel op zich omdat vrijwilligers door hun inzet opnieuw een zinvolle tijdsbesteding vinden en kansen krijgen om zich verder te ontplooien. Via interne en externe begeleiding zorgen we niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor continuïteit binnen het project.

Initiatiefnemer: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoegaarden
LEADER-subsidies: € 15.000
Contactpersoon: An Van Ende - 016 80 87 83 - 0474 10 29 52 - an.vanende@ocmwhoegaarden.be
Looptijd: 2017 - 2018