NL  NL   FR  FR   EN  EN

20 BIERBEEK KOM UIT JE KOT

Bierbeek

‘Bierbeek kom uit je kot’ is een plattelandsproject dat zich tot doel stelt een bijdrage te leveren aan het doorbreken van sociaal isolement op het platteland, aan het bevorderen van de sociale cohesie en integratie, het opsporen en doorbreken van verborgen armoede en aan het voorzien in een nuttige tijdsbesteding. Het project wordt geconcretiseerd aan de hand van 4 deelprojecten: Het organiseren van een dorpsrestaurant, het opstarten van een sociale kruidenierszaak, het uitbouwen van de groepswerking met de cliënten van het OCMW en het uitbouwen van de vrijwilligerswerking in onze gemeente. Het is de bedoeling dat er een interactie plaatsvindt tussen al deze deelprojecten zodat ze samen bijdragen aan het verwezenlijken van de hoofddoelstellingen.                   

Initiatiefnemer: OCMW Bierbeek                         

LEADER-subsidies: € 30.000,00 

Contactpersoon: Nele Vandevoort - 016 46 10 74 - 0494 33 49 91 - nele.vandevoort@ocmwbierbeek.be

Looptijd: 2016-