NL  NL   FR  FR   EN  EN

2 BOEK JE BEZOEKJE

Tielt-Winge

Projectpromotor OCMW Tielt-Winge de leefbaarheid verbeteren en hierbij sociale armoede in plattelandsgemeente Tielt-Winge terugdringen. Er is enerzijds focus op meer huisbezoeken op maat bij de doelgroep en dit met behulp van de implementatie van het proactief handelen in de werking. Maar anderzijds ook op de ontwikkeling van een goed functionerende vrijwilligerswerking. Deze vrijwilligerswerking dient de dienstverlening laagdrempelig te maken en de inwoners een rechtstreekse toegang tot hulpverlening te bieden.       

Initiatiefnemer: OCMW Tielt-Winge                    

LEADER-subsidies: € 29.794,29                                

Contactpersoon: Jeannine Coekaerts - 016 63 40 03 - jeannine.coekaerts@ocmw.tielt-winge.be, bregtje.klerkx@ocmw.tielt-winge.be

Looptijd: 2016-