NL  NL   FR  FR   EN  EN

82 KEUKEN, WARM WATER EN MEZZANINES IN DE POEL

Geetbets

Het gemeentebestuur van Geetbets wil de gemeentelijke infrastructuur "De Poel" verbeteren door te voorzien in warm water, een keuken en mezzanines. Zo wordt de bestaande accomodatie aanzienlijk aangenamer voor de verenigingen die er reeds gebruik van maken, namelijk Scouts Laetitia, VZW De Bol en speelpleinwerking, en wordt de mogelijkheid gecreëerd om deze lokalen ook te verhuren aan andere jeugdverenigingen.

Initiatiefnemer: Geetbets (www.geetbets.be)

LEADER-subsidies: € 3 000,00

Contactpersoon: Irina Van Goethem - iv@geetbets.be - T 011 58 65 42

Looptijd: 2012