NL  NL   FR  FR   EN  EN

77 OPWAARDERING SPEELPLEINTJES IN WEBBEKOM

Diest

Het stadsbestuur van Diest heeft in haar Jeugdbeleidsplan als centrale doelstelling het tolereren van spelende kinderen in het straatbeeld en wijken. Zij heeft daartoe verschillende speelruimteplannen opgesteld op basis van observaties, gegevensverzameling en overleg. Daarmee wil het stadsbestuur een bijdrage leveren tot het planmatig ontwikkelen en uitvoeren van een gemeentelijk speelruimtebeleid.

Bijgevolg wilde de stad Diest met dit project het aanbod aan speelruimte in de deelgemeente Webbekom uitbreiden en vernieuwen, met aandacht voor variatie aan spelmogelijkheden, veiligheid, openheid en betrokkenheid, avontuurlijkheid en complementariteit. Aldus beoogt de stad sociale interactie en integratie te stimuleren.

Initiatiefnemer: Stad Diest (www.diest.be)

LEADER-subsidies: € 23 694,28

Contactpersoon: Tom Claes  - tom.claes@diest.be - T 013 35 32 86

Looptijd: 2012