NL  NL   FR  FR   EN  EN

75 OUDERVRIENDELIJK KORTENAKEN

Kortenaken

In het teken van het Europese jaar van ‘Active Ageing’, wilt het OCMW in Kortenaken een plek creëren waar het goed is om wonen voor onze oudere bevolking. We zien immers dat steeds meer mensen oud worden en dat we binnenkort niet enkel met een ‘grijze golf’, maar met een ‘grijze tsunami’ te maken gaan krijgen. Wij zijn er in Kortenaken echter van overtuigd dat deze grijze en zilveren generatie zeer kostbaar is en willen het voor hen dan ook aangenaam maken om te wonen in een landelijke gemeente als Kortenaken. We willen ouderen laten participeren in onze samenleving, niet enkel door hen een maandelijkse koffie te gaan laten drinken bij de plaatselijke ‘gepensioneerdenbond’, maar door een aanbod op maat te voorzien.

  1. Zo willen we ten eerste proberen ervoor te zorgen dat de lokale besturen (gemeente, OCMW, politiediensten) leren communiceren met ouderen, op maat van de oudere zelf.
  2. We zullen trachten het taboe en de negatieve stereotypen die rond ouder worden bestaan, verbreken.
  3. Daarnaast zouden we mensen meer bewust willen maken van allerlei ouderdomskwalen.
  4. We zien dat een van de grootste oorzaken van rusthuisopnames een valpartij is. Daarom wensen we als vierde pijler een campagne te voeren omtrent valpreventie.
  5. In 2012 wordt in Kortenaken gestart met de bouw van een sporthal. Van deze gelegenheid willen we gebruik maken om ook te kijken naar de noden van de senioren in dit gebouw en zijn omgeving. Zo zouden we graag openbare fitnesstoestellen, speciaal ontwikkeld voor senioren, in de omtrek van de nieuwe sporthal plaatsen.

Initiatiefnemer: OCMW Kortenaken (www.ocmw-kortenaken.be)

LEADER-subsidies: € 87 091,20

Contactpersoon: Dominique Hayen - dominique.hayen@ocmw-kortenaken.be - T 016 77 29 44

Looptijd: 2012