NL  NL   FR  FR   EN  EN

7 HAGELANDSE GORDEL: EDUCATIEVE EN RECREATIEVE FIETSMANIFESTATIE

Hageland+

Organisatie van een interactieve, educatieve en recreatieve fietsmanifestatie in de dorpen centraal in Hageland+. Bedoeling is de streekidentiteit van het Hageland naar voren te brengen. Op een recreatieve wijze kan elke deelnemer de onverwachte landschapselementen via kleine, vooraf geprogrammeerde trajecten ontdekken. Op verschillende plaatsen kunnen ook hoeve- en streekproducten geproefd worden. Op deze hoeves is een educatief aanbod aanwezig omtrent de plaatselijke bedrijfsstructuur, een kinderwedstrijd en een quiz. De organisatie van dit evenement ligt in de handen van de Hagelanders zelf, door gebruik te maken van de plaatselijke afdelingen van de Landelijke Gilden.

Initiatiefnemer: Centrale Landelijke Gilden vzw

LEADER-subsidies: €2880

Contactpersoon: Paul Mees - paul.mees@landelijkegilden.be - 016 28 61 50

Looptijd: 2009