NL  NL   FR  FR   EN  EN

53 DUURZAME EN INNOVATIEVE FRUITVERWERKING IN HET HAGELAND

Hageland+

Het Steunpunt Hoeveproducten is reeds jarenlang actief in het Hageland. Het ondersteunt o.a. alle fruitbedrijven in het Hageland bij de start en verdere uitbouw van hun verbredingsactiviteit(en).

Ook in deze sector is professionalisering in must enerzijds opgelegd door de concurrentie maar anderzijds - en vooral - door de steeds strenger wordende reglementering m.b.t. voedselveiligheid, ruimtelijke ordening, etikettering, autocontrole, traceerbaarheid, BTW,…

Daarnaast dient de fruitteler ook innovatief met zijn product om te springen en moet hij nadenken over een mogelijke meerwaarde die hij zijn product(en) zou kunnen geven.

De uiteindelijke doelstelling van het project is de Hagelandse fruittelers de mogelijkheid aan te reiken om op een professionele manier een meerwaarde voor hun producten te creëren en minder afhankelijk te zijn van de reguliere vermarktingskanalen (risico’s spreiden).

Initiatiefnemer: KVLV vzw – Vlaams Brabant

LEADER-subsidies: € 59.608,8

Contactpersoon: Ann Detelder - 016 24 39 49 - adetelder@kvlv.be

Looptijd: 2011-2013