NL  NL   FR  FR   EN  EN

52 VEILIGHEID DOOR PERMANENTIE

Hageland+

Het project beoogt bij ernstig zorgbehoevende ouderen met een beperkt sociaal netwerk, waarvan de mantelzorgers moeilijk bereikbaar zijn, en die wonen op het platteland, een alarmcentrale aan te bieden. Deze alarmcentrale maakt het mogelijk om aan een specifieke doelgroep thuiszorggebruikers die zelf niet in staat zijn om een alarm te melden of waarvan het risico op val- of andere incidenten dermate groot is, dat er snel een hulpaanbod gegeven kan worden.

Met deze alarmcentrale wenst dit project:
- de gemoedsrust en het veiligheidsgevoel te verhogen, zowel van de (dementerende) ouderen als van de mantelzorger;
- snel hulp te kunnen bieden in een crisissituatie bv. wanneer de zorgbehoevende oudere gevallen is;
- de verlenging van de thuiszorg mogelijk te maken door inzet van moderne technologie (alarmcentrale met sensoren), ingebed in een netwerk van professionele thuiszorgactoren.

Initiatiefnemer: Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw

LEADER-subsidies: € 65.612,25

Contactpersoon: Marina Homblé -  T 016 31 95 50 - marina.homble@vl-brabant.wgk.be

Looptijd: 2011-2013