NL  NL   FR  FR   EN  EN

2 FRUITTEELT IN HET HAGELAND: NIEUWE KANSEN VOOR PRODUCENTEN

Hageland+

De proefveldwerking in het Hageland heeft tot doel het veilig stellen en verzekeren van de toekomst van de Hagelandse fruittelers. Er wordt gestreefd naar het bekomen van een kwantitatief en kwalitatief goede opbrengst met een minimum aan inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Initiatiefnemer: Provincie Vlaams-Brabant 

LEADER-subsidies: € 29.752,07 

Contactpersoon: Ine Vervaeke - ine.vervaeke@vlaamsbrabant.be - 016 26 72 29

Looptijd: 2008-2010