NL  NL   FR  FR   EN  EN

112 LEVENSBREED VORMINGSAANBOD VOOR ALLE INWONERS VAN HET HAGELAND

Hageland+

Met het project wil men een afgestemd, gecoördineerd vormingsaanbod brengen bij alle inwoners van het meer landelijk gelegen Hageland. Dit zal op vier verschillende manieren in de hand gewerkt worden :

• Het aanbod komt tot stand in samenspraak met het verenigingsleven van alle deelgemeenten
• In elke gemeenten zijn er minstens twee info- en inschrijfpunten, namelijk in twee verschillende deelgemeenten
• Het promotieplan heeft aandacht voor verspreiding van het promotiemateriaal in alle deelgemeenten, bijvoorbeeld door huis-aan huisbedeling,
• Wat betreft de locaties waar de activiteiten doorgaan, wordt er per gemeente gezocht naar een aanvaardbaar evenwicht tussen locaties in de hoofdgemeente en de deelgemeenten.
 

Initiatiefnemer: Vormingsplus Oost-Brabant vzw

LEADER-subsidies:  € 33.000,00

Contactpersoon: Emmeline Depoorter - 016 52 59 06 - Emmeline.depoorter@vormingplusoostbrabant.be

Looptijd: 2013-2015