NL  NL   FR  FR   EN  EN

11 GEZONDE VOEDING EN TUSSENDOORTJES IN DE KINDEROPVANG

Hageland+

De promotor wil via dit pilootproject in het Hageland werk maken van de opstart van een gezond en duurzaam beleid rond voeding en tussendoortjes in de kinderopvang. Er is specifieke aandacht voor de streekgerichtheid van de aangeboden voeding. Men wil zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen mogelijkheden van de streek op het vlak van gezonde voeding. Er zal worden onderzocht welke streekproducten gebruikt kunnen worden in de kinderopvang.

Daarnaast wil men ook bewust werken rond afvalverwerking / verpakking. In een eerste fase zal in samenwerking met deskundigen onderzocht worden welke alternatieven op het vlak van voeding en tussendoortjes er kunnen aangeboden worden in de kinderopvang. Vervolgens komt de implementatiefase: het opzetten en uitproberen van verdeelsystemen, handelstrajecten en afvalverwerkingsystemen. In de verschillende kinderopvanginitiatieven zal gewerkt worden aan bewustmaking rond gezonde voeding en tussendoortjes. Tenslotte zal er naast een gezondheidsgids voor de kinderopvang ook een gezondheidsevent georganiseerd worden. De opgedane knowhow zal ter beschikking gesteld worden van andere kinderopvanginitiatieven.

Initiatiefnemer: Landelijke Kinderopvang vzw

LEADER-subsidies: € 99.995,46

Contactpersoon: Sofie Verrydt - sverrydt@landelijkethuiszorg.be - 016 24 49 85

Looptijd: 2009-2011