NL  NL   FR  FR   EN  EN

107 VERVANGING OUDE RAMEN DOOR NIEUWE

Lubbeek

Doorheen de jaren beantwoordt het centrum steeds minder aan de gebruiks- en wettelijke vereisten, die van een dergelijk centrum verwacht worden. Met de eigen middelen werden in de mate van het mogelijke de noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd.

Het huidige project voorziet in de vervanging van de oude, metalen ramen met enkelvoudig glas door PVC profielen met hoogthermisch glas. Hierdoor zal niet alleen de onderhoudskost dalen (schilderwerken), maar zal anderzijds ook het comfortgehalte voor de gebruikers van het centrum worden verhoogd. Op langere termijn, wanneer ook het dak van het centrum vernieuwd wordt, zal dit huidig project ook bijdragen aan de energie-efficiëntie van het gebouw.

Initiatiefnemer: V.Z.W. Sint-Bernarduskring

LEADER-subsidies: € 2.978,28

Contactpersoon: Frans De Prins - 016 63 35 26 - 0496 05 35 70 - FransDP@telenet.be

Looptijd: 2013