LEADER?


LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale". Vrij vertaald betekent dat 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in verschillende Europese plattelandsgebieden (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties, feitelijke verenigingen,…) projecten kunnen indienen.

Het plattelandsgebied "Hageland+" is voor een 2de periode van 6 jaar (20014 – 2020) erkend als LEADER-gebied. In het afgebakende gebied kunnen in deze periode plattelandsprojecten worden uitgevoerd die tot 60% cofinanciering kunnen ontvangen dit dankzij het provinciebestuur Vlaams-Brabant (25%), het Vlaamse Gewest (25%) en de Europese Unie (50%).
 

MISSIE Leaderwerking Hageland+

De hoofdopdracht van de vzw LEADERwerking Hageland+ bestaat erin de plattelandsregio Hageland te versterken door financiële ondersteuning te voorzien aan projecten die in de lijn liggen met de uitgewerkte ontwikkelingsstrategie voor de regio.
Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:

- Leefbare dorpen (opwaarderen van rurale infrastructuur, investeren in functionele wegen om leefbaarheid van platteland en mobiliteit tussen dorpen te verhogen)

- Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap (Landbouwers en ondernemers in nood ondersteunen op het platteland, vereenzaming en eenzaamheid op het platteland, sociale-economieprojecten inzetten op het platteland)

 

- Profilering en promotie van de streekidentiteit (Met inbegrip van toerisme en recreatie; bevorderen van recreatieve activiteiten, zichtbaarheid geven aan regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland, de streekidentiteit (Regional Branding) gebruiken om ondernemerschap te stimuleren en om nieuwe concepten van dienstverlening of distributie in een bredere regio makkelijker ingang te doen vinden.)
 

PPDOIII

In Vlaanderen is het LEADER-programma ingeschreven in het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPOIII). Het LEADER-programma is aanvullend en bovenop het programma omgevingskwaliteit dat in heel Vlaanderen gelden voor de ontwikkeling van het platteland.

De aanpak van LEADER-projecten is bovendien zeer specifiek : de projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

  • Bottom-up

  • Innovatief

  • Multisectoraal en geïntegreerd

  • Gebiedsgericht

  • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep)

  • Netwerk

  • Samenwerking

Meer info over PDPO III en over projecten met betrekking tot de ontwikkeling van het Vlaamse platteland vind je bij het Vlaams Ruraal Netwerk (www.ruraalnetwerk.be).