14/12/2012: VOORSTELLING VAN DE SUBPROJECTEN


Begin 2012 vond een projectoproep plaats binnen het interregionaal LEADER project "Ontmoet je buren, à la rencontre de nos voisins". De regio’s, Hageland, Hesbaye brabançonne en Haspengouw (HHH) willen hiermee lokale samenwerking bevorderen over de grenzen heen. Zes specifieke samenwerkingsinitiatieven werden weerhouden. Op 14/12 kon iedereen kennismaken met onderstaande projecten en hun initiatiefnemers:

1. Cultureel netwerk HHH

2. Grensoverschrijdende toeristische fietsroute HHH

3. Beekvalleien als dragers van natuur en biodiversiteit in geografisch Haspengouw

4. Duurzaam bodembeheer in de leemstreek

5. Regiofruit: een variëteitenkeuze voor Haspengouw, Hageland en Hesbaye brabançonne

6. Rock Rally HHH : uitwisseling rockgroepen en ondersteuning springplankfestivals.

De PowerPoint presentaties zijn beschikbaar na een klik op de projecttitel.