VOORWAARDEN


Promotor

Potentiële projectpromotoren moeten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn. Dit betekent dat lokale besturen, van-lokale-besturen-en-provincies-afhankelijke toeristische en recreatieve verenigingen, middenveldorganisaties, organisaties zonder winstoogmerk, maar ook lokale verenigingen een project kunnen indienen.

 

LEADER-gebied

LEADER-projecten worden uitgevoerd binnen en komen ten goede aan het afgebakende LEADER-gebied.

Projecten die een gebied bestrijken dat maar voor een deel in Leader-gebied ligt, moeten opgesplitst worden en gedeeltelijk als plattelandsproject binnen AS 3 ingediend worden. Goedkeuring van het gedeelte binnen LEADER geeft geen garantie voor goedkeuring binnen AS 3 en vice versa.

Tijdsschema

  • De projectvoorstellen moeten tijdig ingediend. Die indieningsdata worden door de plaatselijke groep vastgelegd en zullen via persbericht (en op de website) bekend gemaakt worden. De plaatselijke groep bekijkt jaarlijks of ze een nieuwe oproep lanceert.
  • Enkel projectaanvragen die volledig en ontvankelijk zijn verklaard, kunnen mee in de daarop volgende beoordelingsronde.

Projectindiening

De volledig ingevulde projectfiche wordt uiterlijk op de indieningsdatum digitaal verstuurd naar de coördinator. Gebruik voor het invullen van de projectfiche de toelichting. In geval van goedkeuring door de Plaatselijke Groep dient u ook 2 ondertekende exemplaren van de projectfiche en financieringsplan te versturen naar het LEADER-secretariaat. Informatie over de lopende oproep vindt u bij "projectoproep".