HOME


Welkom op de website van LEADERwerking Hageland+

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale". Vrij vertaald betekent dat 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in verschillende Europese plattelandsgebieden (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties, feitelijke verenigingen,…) projecten kunnen indienen om steun aan te vragen.

Het plattelandsgebied "Hageland+" is voor een tweede periode van 6 jaar (2014-2020) erkend als LEADER-gebied.

LEADERwerking Hageland+ is een vzw die middelen ontvangt van de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Met deze middelen ondersteunen wij plattelandsinitiatieven in het Hageland, die zo tot 60% cofinanciering kunnen ontvangen. Binnen het LEADER Hageland+ programma wordt zo steun toegezegd voor infrastructuurvernieuwing - bijvoorbeeld voor ontmoetingsruimtes voor verenigingen en jeugdorganisaties - maar ook aan projecten ter bevordering van de streekidentiteit of ter bestrijding van kwetsbaarheid op het platteland.

> lees meer over onze missie