HOME


Welkom op de website van Leaderwerking Hageland+.

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale". Vrij vertaald betekent dat 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in verschillende Europese plattelandsgebieden (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties, feitelijke verenigingen,…) projecten kunnen indienen.

Het plattelandsgebied "Hageland+" is voor een tweede periode van 6 jaar erkend als LEADER-gebied. In het afgebakende gebied kunnen in de periode 2014-2020 plattelandsprojecten worden uitgevoerd die tot 60% cofinanciering kunnen ontvangen van het Provinciebestuur, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie.

> lees meer